Tips voor de ouders

 

Eén van de redenen waarom wij de StudieKeuze Academie hebben opgericht, is onze zorg over de studieuitval. Bovendien wordt door de invoering van het Sociaal Leenstelsel de druk op studenten om een juiste studiekeuze te maken steeds hoger.

We merken ook dat ouders hoe langer hoe meer actief betrokken zijn bij de keuzes die hun kinderen maken. Een studie kiezen is immers één van de belangrijkere beslissingen in het leven van je kind. De gekozen studie geeft immers de richting aan waar je later heen wilt.

Jongvolwassenen hechten waarde aan het oordeel van hun ouders. Veel jongvolwassenen willen daarom met hun familie over ‘sparren’. Zij willen praten over wat er zoal gebeurt tijdens het studiekeuzeproces.

Op basis van het onderzoek ‘Succesvolle Doorstudeerders’ van Onderzoeksbureau ResearchNed zetten we de succesfactoren voor op een rijtje.

Studenten zijn succesvoller als zij….

  • hun motivatie voor opleidingskeuze op papier hebben gezet;
  • al in een vroeg stadium hun definitieve keuze hebben gemaakt;
  • ze zelf vinden dat ze goed hebben nagedacht over zowel hun opleidingskeuze als hun instellingskeuze;
  • vaker een voorlichtingsdag en/of meeloopdag hebben bezocht;
  • van te voren meer informatie hebben verzameld over diverse studies;
  • vaker hebben gelet op de inhoud van het programma en de vakken;
  • meer belang gehecht hebben aan de aansluiting bij de eigen vaardigheden en interesses;
  • minder belang hebben gehecht aan een aantrekkelijke stad en studentenleven.

Op grond van de bovenstaande succesfactoren kunt u uw kind stimuleren om
• al vroeg met de keuze aan de slag te gaan;
• hen te bewegen om Open Dagen te bezoeken en naar meeloopdagen te gaan.
• en de verschillende soorten opleidingen en instituten te vergelijken.

Tot slot een overweging…. U kunt over een studie adviseren maar de keuze is aan de aanstaande student.

Ik wil graag wat meer informatie

Als je onderstaande gegevens invult, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wat is talent??

Talent is aangeboren

We gebruiken het woord ‘talent’ vaak om iemand te omschrijven met veel aanleg. StudieKeuze Academie ziet talenten als eigenschappen die aangeboren zijn. Je bent dus geen talent, maar iedereen heeft talenten.

StudieKeuze Academie is er om deze talenten op te sporen, aan te spreken en te ontwikkelen. Wij moedigen je aan om je eigen talenten te leren kennen en te durven inzetten. Of je talenten ook volledig tot zijn recht komen is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet.

Kees Gabriëls van het Talentbedrijf heeft talent als volgt omschreven: ‘Talent is het vermogen dat in je schuilt om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft.’ Wij zien het talent ook zo: jouw talenten omvatten dus alles wat je kunt, het is je scheppingskracht en het is expliciet bedoeld om iets voor iemand tot stand te brengen.

Talent is alles wat je kunt

Talenten zijn alle goede eigenschappen die een mens kan hebben. Je bezit ze dus al allemaal. De vraag is echter of je al jouw talenten wel gebruikt. Hier kan alleen jijzelf invloed op hebben.

Om iets tot stand te brengen

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Het is daarom belangrijk om een stip op de horizon te zetten en voor jezelf een weg uit te stippelen om daar ook te komen. Wij zien jouw talenten als jouw innerlijke neiging, jouw stip. Jouw talent zal namelijk altijd op hetzelfde type uitdagingen vallen. Jouw talent wil daar iets tot stand brengen.

De weg erheen kan hobbelig zijn met toppen en dalen. Met jouw inspirerende stip aan de horizon blijf je echter gemotiveerd. Door al jouw talenten op een effectieve manier in te zetten zal je die stip uiteindelijk bereiken. Hoe je dat doet wordt bepaald door jouw talentenpakket. Ieder mens doet dat op zijn eigen unieke manier

Waar een ander wat aan heeft

Het is de menselijke neiging om iets te betekenen voor een ander. Dat geeft je namelijk een geluksgevoel. Talent is dus niet als een egotrip. Al jouw unieke talenten hebben pas werkelijk zin als je ze inzet voor een ander. Dáár ligt de motivatie en inspiratie!

Met talenten onderscheidt je je van een ander

Als je de piramide van Maslow bekijkt, zie je vanaf de derde laag – waar lichamelijke behoeftes als eten, drinken, slaap en de behoefte aan veiligheid in orde zijn – drie lagen die te maken hebben met hoe een mens in de samenleving staat. Het geeft aan hoe wij als mens gezien willen worden. En iedereen heeft een ander talentenpakket, waarmee je je onderscheidt van een ander, je erbij hoort, je waardering krijgt en je je volledig kan ontplooien.

Studiekeuze op basis van talenten

StudieKeuze Academie maakt het verschil
StudieKeuze Academie maakt het verschil

De basis van de StudieKeuze Academie is dat je jezelf door en door leert kennen. Je ontdekt wie je nu eigenlijk bent en wat je wilt op basis van jouw unieke talenten. Zo ontdek je de richting die je het allerliefste zou willen gaan doen.

Het talentenonderzoek

Iedere jongere is anders! Iedere jongere is uniek. Wat maakt nu dat je voor de ene studie harder loopt dan de andere? Om dit te ontdekken gaan we jouw talenten ontdekken met behulp van het Jong Talentenspel. Dit spel bestaat uit twee spelborden en kaartjes. Het is een bewezen methode die al wordt gebruikt door diverse scholen. Door het spel te spelen wordt jou in ieder geval duidelijk welke talenten jij hebt en welke talenten jij wilt gaan inzetten voor je latere loopbaan.

Stappenplan voor de toekomst

Als je inmiddels weet in welke richting je jouw studie moet gaan zoeken, dan kunnen we samen een stappenplan voor de toekomst maken. Deze loopt van het vergelijken van studierichtingen – aan de hand van jouw criteria – naar het schrijven van een motivatiebrief, via je masterkeuze tot je uiteindelijke droombaan. We kunnen je begeleiden van start tot finish.

Begin op tijd

Omdat het maken van een goede studiekeuze veel tijd in beslag neemt, raden we je aan om op tijd te beginnen. Het liefst al als je bezig bent met het maken van een profielkeuze.

De StudieKeuze Academie leert je keuzes maken waar je voor 100% achter staat!

Ik wil graag wat meer informatie

Als je onderstaande gegevens invult, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.