Wat is talent??

Talent is aangeboren

We gebruiken het woord ‘talent’ vaak om iemand te omschrijven met veel aanleg. StudieKeuze Academie ziet talenten als eigenschappen die aangeboren zijn. Je bent dus geen talent, maar iedereen heeft talenten.

StudieKeuze Academie is er om deze talenten op te sporen, aan te spreken en te ontwikkelen. Wij moedigen je aan om je eigen talenten te leren kennen en te durven inzetten. Of je talenten ook volledig tot zijn recht komen is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet.

Kees Gabriëls van het Talentbedrijf heeft talent als volgt omschreven: ‘Talent is het vermogen dat in je schuilt om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft.’ Wij zien het talent ook zo: jouw talenten omvatten dus alles wat je kunt, het is je scheppingskracht en het is expliciet bedoeld om iets voor iemand tot stand te brengen.

Talent is alles wat je kunt

Talenten zijn alle goede eigenschappen die een mens kan hebben. Je bezit ze dus al allemaal. De vraag is echter of je al jouw talenten wel gebruikt. Hier kan alleen jijzelf invloed op hebben.

Om iets tot stand te brengen

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Het is daarom belangrijk om een stip op de horizon te zetten en voor jezelf een weg uit te stippelen om daar ook te komen. Wij zien jouw talenten als jouw innerlijke neiging, jouw stip. Jouw talent zal namelijk altijd op hetzelfde type uitdagingen vallen. Jouw talent wil daar iets tot stand brengen.

De weg erheen kan hobbelig zijn met toppen en dalen. Met jouw inspirerende stip aan de horizon blijf je echter gemotiveerd. Door al jouw talenten op een effectieve manier in te zetten zal je die stip uiteindelijk bereiken. Hoe je dat doet wordt bepaald door jouw talentenpakket. Ieder mens doet dat op zijn eigen unieke manier

Waar een ander wat aan heeft

Het is de menselijke neiging om iets te betekenen voor een ander. Dat geeft je namelijk een geluksgevoel. Talent is dus niet als een egotrip. Al jouw unieke talenten hebben pas werkelijk zin als je ze inzet voor een ander. Dáár ligt de motivatie en inspiratie!

Met talenten onderscheidt je je van een ander

Als je de piramide van Maslow bekijkt, zie je vanaf de derde laag – waar lichamelijke behoeftes als eten, drinken, slaap en de behoefte aan veiligheid in orde zijn – drie lagen die te maken hebben met hoe een mens in de samenleving staat. Het geeft aan hoe wij als mens gezien willen worden. En iedereen heeft een ander talentenpakket, waarmee je je onderscheidt van een ander, je erbij hoort, je waardering krijgt en je je volledig kan ontplooien.